fbpx

October 24, 2021

Comment 0

Pembantu Tadbir Undang-Undang L19

Tahniah kerana anda terpilih untuk menduduki Exam Online Pembantu Tadbir Undang-Undang L19 di bawah Mahkamah Persekutuan Malaysia.

Peperiksaan ini melibatkan 2 seksyen berasingan iaitu Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris. Untuk membantu persediaan anda, kami terangkan terlebih dahulu kandungan format peperiksaan, contoh soalan dan jenis penilaian untuk kedua-dua seksyen berkenaan. 

Selepas anda membaca artikel ini, anda akan faham mengenai 2 perkara iaitu;

 • 4 Jenis Pecahan Seksyen A. Anda akan tahu apakah penilaian soalan berdasarkan kemahiran ini;
 • 2 Jenis Pecahan Seksyen B. Konsep Grammar dan Pemahaman Teks yang perlu anda tahu.

Penerangan akan disertakan dengan contoh soalan. Tak kira anda calon baru atau lama, informasi ini penting untuk membantu anda membuat persediaan yang baik.

Sebelum itu, muat turun 40 Contoh Soalan Pembantu tadbir Undang-Undang L19. Masukkan nama dan alamat e-mel anda, kemudian tekan butang "download sekarang".

Download 40 Contoh Soalan Pembantu Tadbir (Undang-Undang) Gred L19

Masukkan nama dan alamat e-mel anda untuk download 40 contoh soalan dan jawapan percuma melalui peti e-mel.

Privasi anda diperlihara. Sebarang maklumat tidak akan dikongsikan kepada pihak ketiga.

TIPS: Setiap seksyen soalan mempunyai penilaian tersendiri. Fahamkan apa tujuan penilaian tersebut dilakukan supaya anda dapat membuat persediaan yang baik.

Format Peperiksaan Pembantu Tadbir Undang-Undang L19

Format peperiksaan mengandungi 2 seksyen utama iaitu:

 • Seksyen A : Daya Menyelesaikan Masalah
 • Seksyen B : Kefahaman Bahasa Inggeris

Seksyen A Daya Menyelesaikan Masalah

Seksyen A melibatkan penyelesaian permasalahan matematik. Anda akan dinilai berdasarkan 3 kemahiran iaitu Logik, Interpretasi Data dan Konsep Matematik.

Tahap setiap soalan adalah berbeza-beza. Ada soalan yang senang dijawab (menguji kefahaman asas) dan ada soalan yang perlukan ketajaman berfikir. Ia bertujuan menilai kecekapan anda menyelesaikan masalah yang sukar. Bagaimanapun, soalan hanya merangkumi silibus SPM sahaja.

Ramai calon mengeluh tak cukup masa. Tiada pilihan kerana anda perlu pantas dalam seksyen ini. Hanya latihan yang banyak boleh menambah kecekapan anda semasa menjawab soalan.

Kita lihat pecahan soalan berdasarkan 3 kemahiran matematik yang harus dikuasai sebelum menduduki peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29;

(i) Kemahiran Logik

Anda perlu menggunakan kepintaran dalam memerhati dan berfikir untuk jawab soalan di bahagian ini.

Biasanya soalan akan mengandungi rajah atau penyelesaian masalah. Aplikasikan maklumat yang diberi dan pilih jawapan yang tepat.

Contoh Soalan Kemahiran Logik

Contoh 1:

Apakah nilai R yang paling sesuai?

6886

6552

R

6110

8866

6255

3632

6101

A. 6323
B. 6233
C. 6322
D. 6332

Jawapan : D

Teknik menjawab:

Lihat kumpulan nombor first row bermula digit 6. Digit ke-2 dan ke-3 adalah nombor yang sama. Kesimpulannya, digit ke-2 dan ke-3 memiliki corak sama antara kumpulan nombor. Jawapan tepat ialah 6332.

Contoh 2:

Purata umur P, Q dan R ialah 16 tahun. Umur P dan Q adalah sama. Berapakah umur P jika umur R ialah 12 tahun?

A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

Jawapan : D

Teknik menjawab:

(P + Q + 12) / 3 = 16;
P + Q + 12 = 16 x 3;
P + Q + 12 = 48;
P + Q = 48 - 12;
P + Q = 36;
Jika P dan Q adalah sama, maka umur kedua-duanya ialah 18 tahun.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Anda akan diberikan data seperti graf atau jadual, kemudian soalan perlu di analisis untuk mendapatkan jawapan. Anda perlu kira, congak dan membuat unjuran melalui data yang diberikan.

Contoh Soalan Menginterpretasi Data

Contoh:

Jadual berikut menunjukkan bilangan pengunjung ke sebuah taman tema pada cuti Hari Malaysia tahun lepas. Sekiranya seorang pengunjung dipilih secara rawak, cari kebarangkalian pengunjung yang dipilih adalah seorang kanak-kanak.

Bil. Pengunjung

Lelaki

Perempuan

Dewasa

52

68

Kanak-kanak

104

136

A. 1/3
B. 2/3
C. 1/4
D. 2/4

Jawapan : B

Teknik menjawab:

Jumlah pengunjung = 52 + 68 + 104 + 136 = 360 orang;
Jumlah pengunjung kanak-kanak = 104 + 136 = 240 orang;
Kebarangkalian pengunjung kanak-kanak dipilih = 240/360 = 2/3.

(iii) Konsep Matematik

Soalan pada bahagian ini lebih kepada asas matematik dan logik yang mencakupi silibus PMR/PT3 hingga SPM. Anda perlu memahami beberapa konsep dan istilah matematik seperti pecahan, peratus, jarak dan masa, pertukaran unit dan banyak lagi.

Contoh Soalan Konsep Matematik

Contoh:

8 pasukan bola sepak mengambil bahagian dalam sebuah pertandingan. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan mesti bertemu antara satu sama lain) berapakah jumlah permainan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

A. 28B. 49C. 56D. 62

Jawapan : A

Teknik menjawab:

8 pasukan mengambil bahagian di mana setiap pasukan mesti bertemu antara satu dengan lain. Oleh itu, setiap pasukan perlu bermain sebanyak 7 kali. Ini bermakna terdapat 56 (8 x 7) permainan. Tetapi, setiap pasukan bertemu dengan pasukan lain hanya sekali, untuk mengelakkan pengiraan dua kali maka jumlah permainan ialah (8 x 7) / 2 = 28.

TIPS: Berdasarkan pemerhatian kami, soalan Daya Menyelesaikan Masalah boleh dipecahkan kepada 4 bahagian iaitu Penyelesaian Masalah, Menginterpretasi Data, Soalan Matematik dan Pemerhatian Logik (lebih kurang IQ test). Anda boleh belajar lebih mendalam pecahan ini dalam Rujukan Khas Pembantu Tadbir (Undang-Undang) Gred L19.

Seksyen B Kefahaman Bahasa Inggeris

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris anda akan dinilai berdasarkan pecahan berikut:

 • Pengertian dan Kefahaman Esei Bahasa Inggeris
 • Tatabahasa (Grammar) Bahasa Inggeris

Anda diberikan sebuah petikan esei (english,) soalan kefahaman dan pilihan jawapan. Petikan mungkin pendek atau panjang. Bilangan soalan antara 5-8 untuk uji kefahaman anda tentang petikan tersebut.

Anda juga akan diuji penggunaan tatabahasa Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Conjunction, Interjection, Preposition dan lain-lain. Ingat kembali tak pelajaran grammar Bahasa Inggeris.

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris

Contoh 1:

All of the sentences with collective nouns below are correct except for..

A. Mark and Matt saw a hive of bees.
B. The dealer dealt a pack of cards.
C. A group of lions was captured in the jungle.
D. The police managed to catch a bunch of crooks during the night raid.

Jawapan : D

Read and Answer (Contoh 2 & 3)

There are two distinct species of elephant in the world, the Asiatic and the African. The Asiatic elephant is the one most frequently seen in zoos and circuses as it is easily tamed. African elephants are rarely seen in captivity. It is well known by sight from photographs and films of African Safaris.

Four races of the Asiatic elephant are recognized: The Indian or Burman, the Ceylonese, the Malayan, and the Sumatran. All these are very familiar and differ from the African elephant is taller and more lanky animal than the Asiatic. It is easily recognized by the large ears and segmented trunk.

Contoh 2:

The four races of the Asiatic elephants are: -

A. African, Ceylonese, Malayan and Sumatran
B. Malayan, Burman, Ceylonese and Sumatran
C. Indian, Burman, Malayan and Ceylonese
D. Asiatic, Indian, Ceylonese and Malayan

Jawapan : B

Contoh 3:

Which statement is false?

A. African elephant has larger ears and longer trunks.
B. Asiatic elephants are smaller in size compared to the African elephants.
C. The African elephants are easily tamed.
D. There are two distinct species of elephant in the world.

Jawapan : C

Tips #1 : Buat Latih Tubi Berulang Kali!

Seperti yang diterangkan di atas, seksyen Daya Menyelesaikan Masalah direka untuk menilai kemampuan anda berfikir secara logik dan menyelesaikan masalah.

Kebanyakan calon mengeluh tidak cukup masa bila berhadapan seksyen ini. Namun, itulah penilaiannya. Anda perlu menjawab soalan dengan tepat dan cepat.

Secara purata anda mempunyai masa 1 minit untuk 1 soalan. Jadi, kecekapan mengira sangat penting.

 1. 1
  Buat banyak latih tubi soalan-soalan exam yang lepas;
 2. 2
  Buat latihan set-set soalan  khusus dalam penyelesaian masalah;
 3. 3
  Jawab soalan yang ringkas dan senang dulu (semasa exam);
 4. 4
  Jika masa nak tamat, tembak jawapan. Jangan biarkan kosong.

Ini senarai topik lazim Daya Menyelesaikan Masalah. Anda perlu faham formula dan cara penyelesaian:

 • Pecahan dan Peratus
 • Persamaan Linear
 • Kecerunan, m
 • Persamaan Kuadratik
 • Pemfaktoran
 • Luas dan Perimeter
 • Isipadu Bongkah
 • Min, Median, Mod
 • Kebarangkalian
TIPS: Soalan Daya Menyelesaikan Masalah berdasarkan silibus peringkat SPM tetapi bukannya semua bab. Jangan buang masa ulangkaji semua bab! Bab-bab yang lazim keluar dalam exam ada ditunjukkan dalam Rujukan khas Pembantu Tadbir (Undang-Undang) Gred L19.

Tips #2 : Fahamkan Penggunaan Grammar!

Seksyen B ibarat seperti seksyen bonus. Ia paling mudah kalau dibandingkan seksyen A. Anda perlu tahu cara menggunakan grammar yang betul.

Soalan-soalan sekadar ingin menilai tahap kefahaman English dan cara menggunakan grammar yang betul. Fahamkan pecahan-pecahan grammar berikut:

 • Pronoun (Kata Ganti)
 • Noun (Kata Benda)
 • Verb (Kata Kerja)
 • Adjective (Kata Sifat)
 • Adverb (Kata Keterangan)
 • Determiner
 • Preposistion (Kata Depan)
 • Conjunction (Kata Hubung)

Pemahamam keseluruhan petikan teks penting untuk soalan esei. Baca dan lihat idea keseluruhan esei tersebut dan mula menjawab soalan objektif yang sekadar ingin menilai kefahaman anda.

Markah Lulus Peperiksaan Berapa?

Ini pertanyaan lazim kebanyakkan calon yang akan menduduki peperiksaan. Tidak ada penerangan jelas cara permarkahan dalam peperiksaan online Pembantu Tadbir Undang-Undang Gred L19. Bagaimanapun, pihak SPA memberikan garis panduan bagaimana prestasi calon diukur:

Peperiksaan ini melibatkan tiga (3) seksyen berasingan. Calon perlu tunjukkan prestasi yang baik untuk semua seksyen. Jika prestasi yang baik hanya dipamerkan pada satu (1) seksyen sahaja, maka prestasi keseluruhan calon dianggap kurang memuaskan. Bagaimanapun, jika calon mendapat markah yang baik bagi setiap seksyen, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon dinasihatkan tidak fokus kepada seksyen tertentu.

Rujukan Khas Pembantu Tadbir Undang-Undang L19

Untuk mudahkan anda buat ulangkaji exam dengan cepat menggunakan bahan rujukan yang lengkap, pihak Infokerjaya akan mengeluarkan sebuah rujukan khas untuk peperiksaan ini!

Seperti yang anda tahu, kesibukan menjadi punca untuk dalam membuat persediaan. Nak mengikuti perbincangan dalam group-group khas pun adakalanya sampai tak sempat.

Tambahan pula, maklumat yang dikongsikan dalam group ini kemungkinan kurang tepat kerana mereka yang membuat perkongsian kurang pengetahuan dan pengalaman. Ia boleh menyebabkan kefahaman anda mengenai peperiksaan ini boleh tersasar dari skop sebenar.

Untuk makluman, pihak Infokerjaya telah menyediakan rujukan khas exam SPA sejak tahun 2009. Setiap kali peperiksaan dibuat, nota penerangan dan contoh soalan dibuat berdasarkan format terkini.

Pengalaman menjadi sandaran pihak Infokerjaya dalam menyediakan rujukan yang bersesuaian!

Rujukan Khas Pembantu Tadbir Undang-Undang L19

Let the pictures tell the story...

Ini sebahagian calon yang melalui pengalaman gembira bersama Tim Infokerjaya sebelum ini:

Rujukan Khas Tim Infokerjaya BUKAN Untuk Semua!

Jika peperiksaan penguasa kastam ini merupakan exam pertama anda dan tak tahu nak prepare apa, kami syor anda dapatkan rujukan khas Tim Infokerjaya untuk bahan ulangkaji.

Kekosongan jawatan yang dibuka seramai 45 tetap dan 210 simpanan. Calon yang dipanggil exam pula mungkin mencecah 30 ribu orang atau lebih (berdasarkan statistik exam lepas).

Bagaimana anda nak bersaing dengan puluhan ribu orang calon ini?

Justeru itu, lulus dalam exam Pembantu Tadbir Undang-Undang L19 adalah keutamaan anda. Dalam rujukan khas Tim Infokerjaya ini, anda akan mendapat bahan ulangkaji seperti berikut:

 • Huraian Format Tekini (2021) - Huraian terperinci pecahan format soalan setiap seksyen supaya anda jelas dan faham bentuk soalan;
 • Nota Ringkas & Formula Matematik - Nota & penerangan setiap seksyen. Tak perlu dah cari buku lain. Lagipun, tak semua bab keluar;
 • 60 Contoh Soalan & Jawapan - 30 Seksyen Daya Menyelesaikan Masalah dan 30 Seksyen Kefahaman Bahasa Inggeris untuk anda mahir jawab soalan exam nanti;
 • Kemaskini Percuma 3 Tahun - Ini tawaran Tim Infokerjaya. Anda tak perlu beli jika terima panggilan exam yang sama pada masa akan datang!

Dalam erti kata lain, Rujukan Khas Pembantu Tadbir Undang-Undang L19 dapat menjimatkan masa ulangkaji anda, berorientasikan latih tubi pengukuhan untuk penguasaan soalan exam online SPA.

Untuk info lanjut rujukan ini, sila join channel Telegram di bawah. Kami akan kongsi pelbagai info exam, tips dan contoh soalan dalam channel berkenaan.

Rumusan

Kami yakin dengan persediaan yang betul dan cukup untuk peperiksaan Pembantu Tadbir Undang-Undang L19 kali ini, anda boleh tersenyum melihat soalan sebenar exam nanti.

Perasaan takut dan gelabah akan hilang kerana anda tahu mengenai konsep soalan. Siapkan diri untuk belajar dengan lebih banyak dan buat banyak soalan latih tubi.

Anda dinasihatkan supaya cuba mendapatkan markah terbaik! Jika lulus, peluang ke peringkat temuduga akan cerah seterusnya menjawat jawatan yang diidamkan selama ini.

“Selamat Maju Jaya”

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>