fbpx

Contoh Soalan Pegawai Penguat Kuasa Gred KP41 | Tips Peperiksaan Online SPA

Senarai Kandungan

Tahniah kerana terpilih menduduki Peperiksaan Online (PSEE) Pegawai Penguat Kuasa KP41 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) yang diadakan pada 24 September ini.

Peperiksaan ini melibatkan 2 seksyen berasingan iaitu Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris. Untuk membantu persediaan anda, kami terangkan terlebih dahulu kandungan format peperiksaan, contoh soalan dan jenis penilaian untuk kedua-dua seksyen berkenaan. 

Selepas membaca artikel ini, anda akan fahami mengenai 2 perkara;

 • 4 Jenis Kemahiran Matematik. Penting diketahui sebab anda dinilai berdasarkan kemahiran ini;
 • 2 Pecahan Seksyen English. Topik Grammar dan Pemahaman Teks yang wajib anda kuasai.

Penerangan akan disertakan dengan contoh soalan. Tak kira anda calon baru atau lama, maklumat ini penting dalam membantu anda untuk membuat persediaan yang bersistematik.

Sebelum itu, muat turun 40 Contoh Soalan Pegawai Penguat Kuasa KP41. Masukkan nama dan alamat e-mel anda, kemudian tekan butang “download sekarang”.

TIPS: Setiap seksyen soalan mempunyai penilaian tersendiri. Fahamkan apa tujuan penilaian tersebut dilakukan supaya anda dapat membuat persediaan yang baik.

Format Peperiksaan Pegawai Penguat Kuasa KP41

Format peperiksaan kali ini akan melibatkan 3 seksyen utama secara berasingan iaitu:

 • Seksyen A : Daya Menyelesaikan Masalah
 • Seksyen B : Kefahaman Bahasa Inggeris

Seksyen A Daya Menyelesaikan Masalah

Seksyen B melibatkan pengiraan dan penyelesaian masalah matematik. Anda dinilai berdasarkan 3 kemahiran iaitu Kemahiran Logik, Interpretasi Data dan Konsep Matematik.

Dalam seksyen ini, tahap kesukaran soalan berbeza-beza. Ada soalan senang dan ada yang perlukan masa untuk berfikir. Bagaimanapun, soalan hanya merangkumi silibus SPM.

Ramai calon mengeluh tak cukup masa bila berhadapan seksyen ini. Jadi, anda kena menjawab soalan dengan cepat dan tepat.

Kita lihat pecahan soalan berdasarkan 3 kemahiran matematik yang harus dikuasai sebelum menduduki peperiksaan Pegawai Penguat Kuasa KP41;

(i) Kemahiran Logik

Anda perlu menggunakan kepintaran dalam memerhati dan berfikir untuk jawab soalan di bahagian ini.

Biasanya soalan akan mengandungi rajah atau penyelesaian masalah. Aplikasikan maklumat yang diberi dan pilih jawapan yang tepat.

Contoh Soalan Kemahiran Logik

Contoh 1:

Apakah nilai R yang paling sesuai?

6886

6552

R

6110

8866

6255

3632

6101

A. 6323B. 6233C. 6322D. 6332

Jawapan : D

Teknik menjawab:

Lihat kumpulan nombor first row bermula digit 6. Digit ke-2 dan ke-3 adalah nombor yang sama. Kesimpulannya, digit ke-2 dan ke-3 memiliki corak sama antara kumpulan nombor. Jawapan tepat ialah 6332.

Contoh 2:

Purata umur P, Q dan R ialah 16 tahun. Umur P dan Q adalah sama. Berapakah umur P jika umur R ialah 12 tahun?

A. 12B. 14C. 16D. 18

Jawapan : D

Teknik menjawab:

(P + Q + 12) / 3 = 16;P + Q + 12 = 16 x 3;P + Q + 12 = 48;P + Q = 48 – 12;P + Q = 36;Jika P dan Q adalah sama, maka umur kedua-duanya ialah 18 tahun.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Anda akan diberikan data seperti graf atau jadual, kemudian soalan perlu di analisis untuk mendapatkan jawapan. Anda perlu kira, congak dan membuat unjuran melalui data yang diberikan.

Contoh Soalan Menginterpretasi Data

Contoh:

Jadual berikut menunjukkan bilangan pengunjung ke sebuah taman tema pada cuti Hari Malaysia tahun lepas. Sekiranya seorang pengunjung dipilih secara rawak, cari kebarangkalian pengunjung yang dipilih adalah seorang kanak-kanak.

Bil. Pengunjung

Lelaki

Perempuan

Dewasa

52

68

Kanak-kanak

104

136

A. 1/3B. 2/3C. 1/4D. 2/4

Jawapan : B

Teknik menjawab:

Jumlah pengunjung = 52 + 68 + 104 + 136 = 360 orang;Jumlah pengunjung kanak-kanak = 104 + 136 = 240 orang;Kebarangkalian pengunjung kanak-kanak dipilih = 240/360 = 2/3.

(iii) Konsep Matematik

Soalan-soalan di bahagian ini lebih kepada asas matematik dan logik yang mencakupi silibus PMR/PT3 hingga SPM. Anda perlu memahami beberapa konsep dan istilah matematik seperti pecahan, peratus, jarak dan masa, pertukaran unit dan banyak lagi.

Contoh Soalan Konsep Matematik

Contoh:

8 pasukan bola sepak mengambil bahagian dalam sebuah pertandingan. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan mesti bertemu antara satu sama lain) berapakah jumlah permainan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

A. 28B. 49C. 56D. 62

Jawapan : A

Teknik menjawab:

8 pasukan mengambil bahagian di mana setiap pasukan mesti bertemu antara satu dengan lain. Oleh itu, setiap pasukan perlu bermain sebanyak 7 kali. Ini bermakna terdapat 56 (8 x 7) permainan. Tetapi, setiap pasukan bertemu dengan pasukan lain hanya sekali, untuk mengelakkan pengiraan dua kali maka jumlah permainan ialah (8 x 7) / 2 = 28.

TIPS: Berdasarkan pemerhatian kami, soalan Daya Menyelesaikan Masalah boleh dipecahkan kepada 4 bahagian iaitu Penyelesaian Masalah, Menginterpretasi Data, Soalan Matematik dan Pemerhatian Logik (lebih kurang IQ test). Anda boleh belajar lebih mendalam pecahan ini dalam Rujukan Khas Pegawai Penguat Kuasa Gred KP41.

Seksyen B Kefahaman Bahasa Inggeris

Tahap kefahaman Bahasa Inggeris akan diuji dalam seksyen ini. Anda akan diuji dalam pecahan berikut:

 • Pengertian dan Kefahaman Esei Bahasa Inggeris
 • Tatabahasa (Grammar) Bahasa Inggeris

Anda diberikan sebuah petikan esei (english,) soalan kefahaman dan pilihan jawapan. Petikan mungkin pendek atau panjang. Bilangan soalan antara 5-8 untuk uji kefahaman anda tentang petikan tersebut.

Anda juga akan diuji penggunaan tatabahasa Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Conjunction, Interjection, Preposition dan lain-lain. Ingat kembali tak pelajaran grammar Bahasa Inggeris.

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris

Contoh 1:

All of the sentences with collective nouns below are correct except for..

A. Mark and Matt saw a hive of bees.B. The dealer dealt a pack of cards.C. A group of lions was captured in the jungle.D. The police managed to catch a bunch of crooks during the night raid.

Jawapan : D

Read and Answer (Contoh 2 & 3)

There are two distinct species of elephant in the world, the Asiatic and the African. The Asiatic elephant is the one most frequently seen in zoos and circuses as it is easily tamed. African elephants are rarely seen in captivity. It is well known by sight from photographs and films of African Safaris.

Four races of the Asiatic elephant are recognized: The Indian or Burman, the Ceylonese, the Malayan, and the Sumatran. All these are very familiar and differ from the African elephant is taller and more lanky animal than the Asiatic. It is easily recognized by the large ears and segmented trunk.

Contoh 2:

The four races of the Asiatic elephants are: –

A. African, Ceylonese, Malayan and SumatranB. Malayan, Burman, Ceylonese and SumatranC. Indian, Burman, Malayan and CeyloneseD. Asiatic, Indian, Ceylonese and Malayan

Jawapan : B

Contoh 3:

Which statement is false?

A. African elephant has larger ears and longer trunks.B. Asiatic elephants are smaller in size compared to the African elephants.C. The African elephants are easily tamed.D. There are two distinct species of elephant in the world.

Jawapan : C

Tips #1 : Buat Latih Tubi Berulang Kali!

Seperti yang diterangkan di atas, seksyen Daya Menyelesaikan Masalah direka untuk menilai kemampuan anda berfikir secara logik dan menyelesaikan masalah.

Kebanyakan calon mengeluh tidak cukup masa bila berhadapan seksyen ini. Namun, itulah penilaiannya. Anda perlu menjawab soalan dengan pantas dan betul.

Secara purata anda mempunyai masa 1 minit untuk 1 soalan. Jadi, kecekapan mengira sangat penting.

 1. 1Buat banyak latih tubi soalan-soalan exam yang lepas;
 2. 2Buat latihan set-set soalan  khusus dalam penyelesaian masalah;
 3. 3Jawab soalan yang ringkas dan senang dulu (semasa exam);
 4. 4Jika masa nak tamat, tembak jawapan. Jangan biarkan kosong.

Ini senarai topik lazim Daya Menyelesaikan Masalah. Anda perlu faham formula dan cara penyelesaian:

 • Pecahan dan Peratus
 • Persamaan Linear
 • Kecerunan, m
 • Persamaan Kuadratik
 • Pemfaktoran
 • Luas dan Perimeter
 • Isipadu Bongkah
 • Min, Median, Mod
 • Kebarangkalian

TIPS: Soalan Daya Menyelesaikan Masalah berdasarkan silibus peringkat SPM tetapi bukannya semua bab. Jangan buang masa ulangkaji semua bab! Bab-bab yang lazim keluar dalam exam ada ditunjukkan dalam Rujukan khas Pegawai Penguat Kuasa KP41.

Tips #2 : Fahamkan Penggunaan Grammar!

Seksyen B ibarat seperti seksyen bonus. Ia paling mudah kalau dibandingkan seksyen A & B. Anda perlu tahu cara menggunakan grammar yang betul.

Soalan-soalan sekadar ingin menilai tahap kefahaman English dan cara menggunakan grammar yang betul. Fahamkan pecahan-pecahan grammar berikut:

 • Pronoun (Kata Ganti)
 • Noun (Kata Benda)
 • Verb (Kata Kerja)
 • Adjective (Kata Sifat)
 • Adverb (Kata Keterangan)
 • Determiner
 • Preposistion (Kata Depan)
 • Conjunction (Kata Hubung)

Pemahamam keseluruhan petikan teks penting untuk soalan esei. Baca dan lihat idea keseluruhan esei tersebut dan mula menjawab soalan objektif yang sekadar ingin menilai kefahaman anda.

Markah Lulus Peperiksaan Berapa?

Ini pertanyaan lazim kebanyakkan calon yang akan menduduki peperiksaan. Tidak ada penerangan jelas cara permarkahan dalam peperiksaan online Pegawai Penguat Kuasa KP41. Bagaimanapun, pihak SPA memberikan garis panduan bagaimana prestasi calon diukur:

Peperiksaan ini melibatkan tiga (3) seksyen berasingan. Calon perlu tunjukkan prestasi yang baik untuk semua seksyen. Jika prestasi yang baik hanya dipamerkan pada satu (1) seksyen sahaja, maka prestasi keseluruhan calon dianggap kurang memuaskan. Bagaimanapun, jika calon mendapat markah yang baik bagi setiap seksyen, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon dinasihatkan tidak fokus kepada seksyen tertentu.

Rujukan Khas Exam Pegawai Penguat Kuasa KP41

Untuk mudahkan anda membuat ulangkaji peperiksaan dengan pantas menggunakan sumber rujukan lengkap, pihak Infokerjaya akan mengeluarkan sebuah rujukan khas untuk peperiksaan ini!

Seperti yang anda tahu, kesibukan menjadi punca untuk dalam membuat persediaan. Nak mengikuti perbincangan dalam group WhatsApp atau Telegram pun adakalanya sampai tak sempat.

Tambahan lagi, maklumat yang dikongsi dalam group ini juga kemungkinan kurang tepat kerana perkongsian dilakukan oleh mereka yang kurang pengetahuan serta pengalaman. Ia boleh menyebabkan kefahaman anda tersasar!

Untuk makluman, pihak Infokerjaya telah menyediakan rujukan khas exam SPA sejak tahun 2009. Setiap kali peperiksaan dibuat, nota penerangan dan contoh soalan dibuat berdasarkan format terkini.

Pengalaman sedekad menjadi sandaran pihak Infokerjaya menyediakan rujukan khas yang bersesuaian!

Rujukan Khas Pegawai Penguat Kuasa KP41

Let the pictures tell the story…

Ini sebahagian calon yang melalui pengalaman gembira bersama Tim Infokerjaya sebelum ini:

Rujukan Khas Tim Infokerjaya BUKAN Untuk Semua!

Jika peperiksaan pegawai penguat kuasa ini merupakan exam pertama anda dan tak tahu nak prepare apa, kami syor anda dapatkan rujukan khas Tim Infokerjaya untuk bahan ulangkaji.

Kekosongan jawatan yang dibuka seramai 30 tetap dan 40 simpanan. Calon yang dipanggil exam pula mungkin mencecah 30 ribu orang atau lebih (berdasarkan statistik exam lepas).

Bagaimana anda nak bersaing dengan puluhan ribu orang calon ini?

Justeru itu, lulus dalam exam Pegawai Penguat Kuasa KP41 adalah keutamaan anda. Dalam rujukan khas Tim Infokerjaya ini, anda akan mendapat bahan ulangkaji seperti berikut:

 • Huraian Format Tekini (2021) – Huraian terperinci pecahan format soalan setiap seksyen supaya anda jelas dan faham bentuk soalan;
 • Nota Ringkas & Formula Matematik – Nota pengetahuan am & penerangan setiap seksyen. Tak perlu dah cari buku lain. Lagipun, tak semua bab keluar;
 • 60 Contoh Soalan & Jawapan – 30 seksyen Daya Menyelesaikan Masalah dan seksyen Kefahaman Bahasa Inggeris untuk anda mahir jawab soalan exam sebenar nanti;
 • Kemaskini Percuma 3 Tahun – Ini tawaran khas Tim Infokerjaya. Anda tak perlu beli jika terima panggilan exam yang sama pada masa akan datang!

Dalam kata lain, Rujukan Khas Pegawai Penguat Kuasa KP41 ini dapat jimatkan masa ulangkaji, berorientasi latihan pengukuhan dan membantu anda menguasai soalan exam online.

Untuk info lanjut rujukan, sila join channel Telegram di bawah. Kami akan kongsikan pelbagai info peperiksaan, tips dan contoh soalan dalam channel berkenaan.

Rumusan

Kami yakin dengan persediaan yang betul dan cukup untuk peperiksaan Pegawai Penguat Kuasa KP41 kali ini, anda boleh tersenyum melihat soalan sebenar exam nanti.

Perasaan takut dan gelabah akan hilang kerana anda tahu mengenai konsep soalan. Siapkan diri untuk belajar dengan lebih banyak dan buat banyak soalan latih tubi.

Anda dinasihatkan supaya cuba mendapatkan markah terbaik! Jika lulus, peluang ke peringkat temuduga akan cerah seterusnya menjawat jawatan yang diidamkan selama ini.

“Selamat Maju Jaya”

© 2022 Soflyy. All rights reserved.